مراحل آزمون

۱- ترتیب طراحی شده برای این آزمون به گونه ایست که شما میبایست ابتدا با توجه به ترتیب دفترچه آزمون سراسری به سراغ درس ادبیات سپس عربی دینی و زبان بروید و حتما در پایان آزمون هر درس پس از وارد کردن گزینه ها ,بر روی دکمه پایان آزمون کلیک کنید .
۲- نام و نام خانوادگی خود را به طور کامل و به زبان فارسی وارد نمایید . 
۳- رشته تحصیلی خود را وارد کنید .
۴- از بخش دانلود سوالات ,سوالات را دانلود کرده و شروع به پاسخ دهی بفرمایید . 
۵- در انتها حتما بر روی پایان آزمون  کلیک کنید . 
پ.ن مهم : درصورت عدم وارد نمودن صحیح و کامل نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی کارنامه نهایی یرای شما ثبت نخواهد شد .

توجه: آزمون نمره منفی دارد.