مراحل آزمون

۱- ترتیب طراحی شده برای این آزمون به گونه ایست که شما میبایست ابتدا با توجه به ترتیب دفترچه آزمون سراسری به سراغ درس ادبیات سپس عربی دینی و زبان بروید و حتما در پایان آزمون هر درس پس از وارد کردن گزینه ها ,بر روی دکمه پایان آزمون کلیک کنید .
۲- نام و نام خانوادگی خود را به طور کامل و به زبان فارسی وارد نمایید . 
۳- رشته تحصیلی خود را وارد کنید .
۴- از بخش دانلود سوالات ,سوالات را دانلود کرده و شروع به پاسخ دهی بفرمایید . 
۵- در انتها حتما بر روی پایان آزمون  کلیک کنید . 
۶- نتایج نهایی و پاسخ آزمون  ۶ عصر روز پنج شنبه  در کانال گروه آموزشی دکتر ذاکر قرار خواهد گرفت .
پ.ن مهم : درصورت عدم وارد نمودن صحیح و کامل نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی کارنامه نهایی یرای شما ثبت نخواهد شد .

توجه : آزمون نمره منفی دارد .

زمان شرکت در ازمون گروه آموزشی دکتر ذاکر به پایان رسیده است .

پس از اتمام کامل آزمون ادبیات و  کلیک بر پایان آزمون می توانید آزمون زبان را شروع کنید .