مراحل آزمون

۱- وارد حساب کاربری خود شوید.

۲- سوالات آزمون را از بخش آزمون دانلود کنید.

۳- پاسخ سوالات را در فرم آزمون وارد نمایید.

۴- نتایج آزمون ساعت ۱۲ اعلام خواهد شد.