مراحل آزمون

۱- نام و نام خانوادگی خود را به طور کامل و به زبان فارسی وارد نمایید . 
۲- رشته تحصیلی خود را وارد کنید .
۳- از بخش دانلود سوالات ,سوالات را دانلود کرده و شروع به پاسخ دهی بفرمایید . 
۴- در انتها حتما بر روی پایان آزمون  کلیک کنید . 
پ.ن مهم : درصورت عدم وارد نمودن صحیح و کامل نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی کارنامه نهایی برای شما ثبت نخواهد شد .

توجه : آزمون نمره منفی دارد.