توجه: به اطلاع دانش آموزان گرامی می رساند شیوه جدید برگزاری آزمون های شبانه گروه آموزشی دکتر ذاکر به زودی اعلام می شود.