امیر میرحاج           ۹۸۱۱۲۱۲۰۱۸

– هدف از ارائه این پرسشنامه بررسی کیفیت کلاس های آموزش مجازی در دانشگاه سمنان است.

– تمامی مشخصات شما در این بررسی محرمانه می باشد لذا خواهشمندیم با صداقت و دقت به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

– در صورت وجود هرگونه ابهام و سوال در پرسشنامه جهت ارتباط با ما از طریق پست الکترونیک زیر اقدام کنید :

amir_mirhaj@semnan.ac.ir

  • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد