برای مشاهده رزومه مشاور خود و ثبت نام درطرح های مشاوره ای گروه آموزشی دکتر ذاکر روی تصویر مشاور مورد نظر کلیک کنید .

بستن

تیناخدارحمی

250000 تومان450000 تومان
بستن

حانیه نوری

250000 تومان450000 تومان
بستن

زهرا پورباقر

250000 تومان450000 تومان
بستن

زهرا علیزاده

250000 تومان450000 تومان
بستن

زینب عادلفر

250000 تومان450000 تومان
بستن

ستایش پهلوانی

250000 تومان450000 تومان
بستن

شقایق فکور

250000 تومان450000 تومان
بستن

صدف بلوری

250000 تومان450000 تومان
بستن

فاطمه بابایی

250000 تومان450000 تومان
بستن

فاطمه طحان

250000 تومان450000 تومان
بستن

فاطمه غفاری

250000 تومان450000 تومان
بستن

کمیل گل هاشم

250000 تومان450000 تومان
بستن

محمد مهدی رهایی

250000 تومان450000 تومان
بستن

مرضیه فرضی

250000 تومان450000 تومان
بستن

مطهره چمنی

250000 تومان450000 تومان
بستن

نگار احمدی

250000 تومان450000 تومان