برای مشاهده رزومه مشاور خود و ثبت نام درطرح های مشاوره ای گروه آموزشی دکتر ذاکر روی تصویر مشاور مورد نظر کلیک کنید .

بستن

ریحانه خلج

250000 تومان450000 تومان
بستن

زهرا هاشمی

250000 تومان450000 تومان
بستن

ساغر نائینی نژاد

250000 تومان450000 تومان
بستن

سپیده صفری

250000 تومان450000 تومان
بستن

سپیده مهر فولاد

250000 تومان450000 تومان
بستن

ستاره مسعودی

250000 تومان450000 تومان
بستن

ستایش فخاریان

250000 تومان450000 تومان
بستن

ستایش نظری

250000 تومان450000 تومان
بستن

شکیباناظمیان

250000 تومان450000 تومان
بستن

شیما زنگیان

250000 تومان450000 تومان
بستن

صبا قصاب

250000 تومان450000 تومان
بستن

فاطمه حیدری

250000 تومان450000 تومان
بستن

فاطمه محمودی

250000 تومان450000 تومان
بستن

کیمیا ثبوتی مقدم

250000 تومان450000 تومان
بستن

هدیه صالحی

250000 تومان450000 تومان
بستن

هما کوهجانی

250000 تومان450000 تومان
یاسمن خانی
بستن

یاسمین خانی

250000 تومان450000 تومان