برای مشاهده رزومه مشاور خود و ثبت نام درطرح های مشاوره ای گروه آموزشی دکتر ذاکر روی تصویر مشاور مورد نظر کلیک کنید .

بستن

باربد پهلوانیان

250000 تومان450000 تومان
بستن

حانیه ملکی

250000 تومان450000 تومان
بستن

زهرا سهرابی

250000 تومان450000 تومان
بستن

زهرا کلیچ

250000 تومان450000 تومان
بستن

سارینا جامعی

250000 تومان450000 تومان
بستن

سیما حاجیان

250000 تومان450000 تومان
بستن

شقایق فکور

250000 تومان450000 تومان
بستن

صائمه سلامی

250000 تومان450000 تومان
بستن

عرفان حافظی

250000 تومان450000 تومان
بستن

علی قائم دوست

250000 تومان450000 تومان
بستن

فاطمه سادات مرتضوی

250000 تومان450000 تومان
بستن

فاطمه ملک حسینی

250000 تومان450000 تومان
بستن

محمدرضا صبحی

250000 تومان450000 تومان
بستن

محمدمهدی برهانی

250000 تومان450000 تومان
بستن

مریم بدیهی

250000 تومان450000 تومان
بستن

مهدیه حبیبی

250000 تومان450000 تومان
بستن

مهدیه قاسم زاده

250000 تومان450000 تومان
بستن

نازنین ذلقی

250000 تومان450000 تومان
بستن

نیلوفر عطارزاده

250000 تومان450000 تومان
بستن

هستی آیین افروز

250000 تومان450000 تومان