فیزیک

مهندس مقصودی

مدرس مراکز برتر تهران راه اندیشه و هدف، دبیر پروازی بیش از ۱۰ استان ، مدرس دی وی دی جمع بندی کنکور ، مدرس دی وی دی های گروه آموزشی اندیشه، طراح آزمون قلم چی، مولف کتاب حرف آخر