جهت مشاهده تمامی دانش آموزان برتر از جهت نماها استفاده نمایید و یا بر روی عکس ها اسکرول نمایید.

برترین های کنکور ۹۵

گروه آموزشی دکتر ذاکر

برترین های کنکور ۹۴

گروه آموزشی دکتر ذاکر

برترین های کنکور ۹۳

گروه آموزشی دکتر ذاکر