ریاضی گلابی

ریاضیات جامع تجربی با طعم گلابی

درسنامه، تست، خلاصه نکات و آزمون های جامع دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی به همراه پاسخنامه کلیدی
  • ارائه اپلیکیشنی به همراه کتاب، شامل فیلم های حل سوالات آن
  • درسنامه های آموزشی کامل به همراه مثال های حل شده با بیانی ساده، روان
  • تست های نانوطبقه بندی و سطح بندی شده ، به همراه پاسخ تشریحی فوق العاده
  • خلاصه نکات پایان هر فصل جهت مرور در فواصل مختلف زمانی
  • سه آزمون جامع در پایان هر فصل، جهت مرور، جمع بندی و تسلط بیشتر
  • سوالات تالیفی هدفمند در چهارچوب کتاب درسی، ترکیبی با دیگر فصل ها
  • ارائه مشاوره چگونگی مطالعه هر فصل در ابتدای آن