مدیریت زمان در جلسه ی آزمون

زمانی ک ما سوالات را بررسی میکنیم ۳ حالت بوجود میاد: ۱-بلد نیستیم پاسخ بدیم : کنار سوال علامت منفی

روش صحیح و کاربردی خلاصه نویسی

اولین نکته ای ک باید در نظر بگیرین اینه ک من نباااید همه چیز رو یاد داشت بکنم ، من